Kosten van rechtsbijstand
Het honorarium van een advocaat wordt bepaald door de tijd die hij aan een zaak besteedt. Bijvoorbeeld voor het doornemen van de stukken, het schrijven van stukken en/of brieven, een bespreking met de cliënt of het bijwonen van een rechtszitting. Het huidige uurtarief van Helmantel & Bügel Advocaten is € 210,- exclusief BTW. Onder bepaalde omstandigheden komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. In uitzonderingsgevallen, ter beoordeling van de advocaat, kan Helmantel & Bügel Advocaten u een betalingsregeling aanbieden.

Bereid uw intake-gesprek goed voor
Heeft u een afspraak met één van onze advocaten? Dan is het belangrijk dat u zich hier goed op voorbereidt. Om een zaak zo goed en snel mogelijk op te kunnen pakken, vragen wij u een aantal documenten te verzamelen en mee te nemen naar het intakegesprek. Welke dat zijn, verschilt per zaak. Download hier de lijst die wij voor u hebben samengesteld.  

Links
De Raad voor Rechtsbijstand’ zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen rechtshulp kunnen krijgen

De Nederlandse Orde van Advocaten’ is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland en heeft de wettelijke taak om de kwaliteit van advocatendiensten te waarborgen.